Prisma-IT Nordic Oy on johtava suomalainen tietoliikenteen ja tietoturvan asiantuntija. Tarjoamme innovatiivisia ja tehokkaita ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä parantamaan liiketoiminnan suorituskykyä ja tehokkuutta.

Meillä on laaja-alainen kokemus erilaisten yritysten tietoturvatarpeista. Tämä tarkoittaa, että voimme auttaa sinua valitsemaan juuri sinun yrityksellesi sopivimmat ja kustannustehokkaimmat käyttöön skaalautuvat ratkaisut.

Asiantuntijamme ovat erittäin päteviä ja kokeneita alansa ammattilaisia jo noin 20 vuoden ajalta. Heidän ammattitaitonsa ja kokemuksensa takaavat sen, että saat aina parhaita mahdollisia ratkaisuja jotka sopivat kokoisellenne yritykselle.

Valitsemalla meidät voit olla varma siitä, että tietotekniikan kehittäminen tapahtuu aina ammattitaitoisesti ja luotettavasti. Meidän tavoitteenamme on auttaa sinua löytämään yrityksesi näköinen lopputulos.

Tietoturvakonsultointi (pieni)

Tietoturvakonsultointi on tärkeä osa jokaisen organisaation tietoturvastrategiaa. Tämän palvelun avulla asiakasyrityksesi voi varmistaa, että tietojärjestelmäsi on suojattu mahdollisilta uhilta ja että tietosi ovat turvassa.

Tarjoamme Teille Pientä Tietoturvakonsultointia johon kuuluu seuraavia vaiheita:

 • Nykytilan selvittäminen: Tietoturvakonsultti tulee asiakasyrityksen tiloihin ja tekee melko kattavan kartoituksen nykytilasta. Tämä kartoitus sisältää muun muassa verkkotopologian, tietokoneiden ja muiden laitteiden tarkastelun sekä haavoittuvuuksien etsimisen.

 • Dokumentaation päivitys: Konsultti päivittää asiakasyrityksen tietoturva- ja tietosuojadokumentaatiota vastaamaan nykytilannetta ja sen havaintoja.

 • Kehitysehdotukset: Konsultti antaa ehdotuksia tietoturvan parantamiseksi ja suojauksen vahvistamiseksi. Tämä voi sisältää muun muassa käyttäjien koulutusta, palomuurin asennusta ja haavoittuvuuksien korjaamista.

 • Toimenpiteiden tekeminen: Konsultti auttaa asiakasyritystä toteuttamaan kehitysehdotukset ja varmistaa, että kaikki suojaukseen liittyvät toimenpiteet on tehty.

Tietoturvakonsultointi tuo monia etuja asiakasyritykselle, kuten:

 • Parempi tietoturva ja suojaus tietojärjestelmän uhilta

 • Dokumentaation ajantasaisuus tietoturvan osalta

 • Selkeät kehitysehdotukset tietoturvan parantamiseksi

 • Asiantuntijan neuvot tietoturvaan liittyvissä kysymyksissä

 • Vähentynyt riski tietoturvaloukkauksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista

Tietoturvakonsultointi (laaja) palveluita, joista voit valita lisäksi itsellesi parhaiten sopivia muita osia tarpeen niin vaatiessa:

 • Kriisiharjoittelu – keskitymme arvioimaan kyberturvallisuuden kypsyystasoa organisaatiossanne. Palveluun sisältyy sekä vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen.

 • SOC-palvelu – valvomme asiakkaidensa IT- ja OT-ympäristöjä muodostaen kyberturvan kokonaistilannekuvaa automaattisen tiedonkeruun ja analyytikoiden analysoimien poikkeamien pohjalta.

 • Kybermittari – tietoturva- ja tietosuojauhkien määrittely käyttäen erilaisia tunnistusmenetelmiä.

 • Murtotestaus – etsimme eri järjestelmistä virheitä ja haavoittuvuuksia mallintamalla hyökkääjän toimia. Kohteena voi olla esimerkiksi webpalvelu, sovellus tai kokonainen tietojärjestelmä.

 • Uhkamallinnus – tietoturvatarkastusparhaitakäytäntöjä (esimerkiksi CIS Benchmarks) vasten.

 • Tietoturvankäyttökoulutukset – tietoturvatarkastus parhaita käytäntöjä (esimerkiksi CIS Benchmarks) vasten.

 • Pilvipalveluiden turva-tarkastukset – esimerkiksi kaksinkertaiset kirjautumiset ja jaettujen työtilojen asetukset ja tehdyt jaot.

Kaikkien edelläkuvattujen palveluiden yhteishinta on noin 15 000€ joka on myös Tietoturvasetelin maksimitukimäärä.
Yksittäisen palvelun minimihinta on noin yhden (tai kahden) työpäivän konsultointia vastaava hinta.

Tietoturvaseteli

Tiesitkö myös, että Valtioneuvosto antoi lokakuussa asetuksen tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin kutsutusta tietoturvasetelistä.
Asetus tuli voimaan 1.12.2022 ja sitä voi hakea Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskukselta.
Uudella määräaikaisella tukisetelillä yritykset voivat konkreettisesti parantaa järjestelmiensä tietoturvaa sekä kehittää omaa tietoturvaosaamistaan.
Autamme sinua mieluusti hakemaan tietoturvaseteliä tämän palvelun toteuttamiseksi. Kysy lisää tuen hakemisesta myynnistämme!

M365 ja Modern Workplace käyttöönottokonsultointi

Moderni työpaikka edellyttää joustavia ja skaalautuvia työkaluja, jotka mahdollistavat tehokkaan tiimityön ja parantavat yhteistyön laatua. Microsoft 365 (M365) on suunniteltu vastaamaan näihin vaatimuksiin, ja se tarjoaa monipuolisia työkaluja, jotka auttavat organisaatiota toimimaan tehokkaasti ja turvallisesti.

M365:n käyttöönottoon kuuluu seuraavia vaiheita, joita ovat:

 • Nykyisten tilien käytön selvittäminen: Tarkastellaan nykyisten sähköpostilaatikoiden, kalenterien ja yhteystietojen käytettyjä palveita (GSuite, Unix, jne) sekä kokonaisdatan määrät eri palveluissa.

 • M365-tilien luominen:Luodaan uudet M365-tilit organisaatiolle ja käyttäjille. Tileissä voidaan hyödyntää jo olemassa olevia vanhoja Entiteettejä tai keskittyä luomaan uudet. Myös eri organisaatioyksiköt tai tytär/sisaryritykset huomioidaan tässä.

 • Työkalujen aktivointi: Aktivoidaan M365-työkalut käyttäjille, oikeilla palveluilla.

 • Käyttäjien koulutus: Järjestetään koulutus organisaation käyttäjille, jotta he saavat tarvittavat taidot M365:n käyttöön kuten Teamsiin ja OneDriveen.

 • Migraatio: Suoritetaan migraatio vanhoista O365-entiteeteistä tai Unix-sähköpostilaatikoista uusiin M365-tileihin. Tiedonsiirto esimerkiksi DropBox palvelusta riippuu siirretäävän tiedon määrästä, mutta noin yleisesti yhden gigatavun siirtoon tulee varata noin tunti aikaa.

M365:n käyttöönoton etuja ovat:

 • Mahdollisuus keskittyä tärkeisiin asioihin, kun työkalut toimivat luotettavasti ja tehokkaasti

 • Yhteistyön parantaminen organisaation sisällä

 • Parantunut tietoturva ja -suojaus

 • Työkalujen saatavuus kaikissa laitteissa ja missä tahansa

 • Paremman käyttäjäkokemuksen tarjoaminen työkalujen avulla.

Kokonaisuudessaan M365:n käyttöönotto ja Modern WorkPlace -työkalujen aktivointi ovat erittäin tärkeitä organisaation työskentely-ympäristön parantamiseksi ja tietoturvan varmistamiseksi. Tämän avulla työntekijät voivat keskittyä tehokkaaseen ja laadukkaaseen työskentelyyn, mikä lopulta johtaa parempiin tuloksiin.

M365 ohjelmistojen lisenssit voi hankkia haluamaltasi taholta tai voimme tarjota ne kuukausihintaan esimerkiksi CloudCity.fi palveluhinnaston mukaisesti.

Päätelaitteidenhallinta ja käyttöturvallisuus

Tarjoamme kokonaisvaltaista palvelua yrityksesi erilaisten päätelaitteiden hallintaan ottamiseksi. Palvelussa huomioidaan niin työasemat, kannettavat tietokoneet kuin muutkin mobiilit laitteet. Tämä palvelu sisältää tietoturvan määrittelyn ja vakioidut ohjelmapaketit, jotka voimme räätälöidä käyttäjien tarpeen mukaan.

Toimenpiteemme sisältävät seuraavat vaiheet:

 • Kartoitamme nykyisen päätelaitekannan ja selvitämme käyttäjien tarpeet.

 • Määrittelemme tietoturvan sekä Windows käyttäjillä Microsoft Intune -ratkaisun avulla ja Applen laitteet Apple Business Manager palvelun avulla. Intune osaa myös MacBook laitteiden hallinnan. Palvelu mahdollistaa päätelaitteiden hallinnan keskitetysti ja nopeasti. Tällä tavalla voimme varmistaa, että kaikki päätelaitteet ovat suojattuja ja että niihin on helppo asentaa uusimmat tietoturvakorjaukset.

 • Laadimme vakioidun ohjelmapaketin, joka sisältää kaikki tarvittavat ohjelmistot käyttäjien tarpeen mukaan. Voimme myös lisätä yrityksesi oman ohjelmiston tähän pakettiin

 • Asennamme uudet ohjelmat päätelaitteisiin, ja samalla varmistamme, että kaikki käyttäjät voivat käyttää tarvittavien ohjelmien oikeita viimeisiä toimivia versioita

 • Annamme käyttäjille tarvittavat ohjeet päätelaitteiden käyttöön, jotta he voivat hyödyntää uusia työkaluja parhaalla mahdollisella tavalla.

 • Tarjoamme jatkuvaa tukea ja ylläpitoa, jotta voimme varmistaa, että päätelaitteet ovat aina turvattuja ja käyttäjät voivat hyödyntää niitä tehokkaasti.

 • Päätelaitteiden tietoturvan osalta tarjoamme sekä microsoft Defender, että Sophos Intercept-X ohjelmistoja ja VPN yhteysohjelmistoja palomuurilaitteista riippuen.
  Yhdessä nämä toimenpiteet auttavat yritystäsi ottamaan käyttöön modernit työkalut ja varmistamaan, että tietoturva on aina kunnossa.